Dynamics 365 – Subgrids without relationship

Have you ever wanted to display a view from different entity and there was no straight relationship? Worry not! I finally figured out how to do it. So, let’s just jump into it!

Continue reading “Dynamics 365 – Subgrids without relationship”

Conditional groups across different linked entities in FetchXML

In CDS, the Advanced find gives us a great tool for generating FetchXML files, but even it has some limitations that can be worked around. Today we will focus on more complex FetchXML queries, that require logical OR or AND groups that depend on fields that are not on a single entity.

Continue reading

Dynamics 365 – Custom Dialogs in UCI – Part 3

You may wonder why is this part 3 when there is no part 1 and part 2. The reason is simple. Bob Guidinger already covered the introduction to the custom dialogs well enough and you can read about it here in his blog post. Please, do so, I’m going to refer to it quite often.

When I was reading the post, I immediately wanted to try it out in my own environment. However, the blog post doesn’t cover much about more complex ways of using custom dialogs. So I decided to deep dive into this topic.

Continue reading “Dynamics 365 – Custom Dialogs in UCI – Part 3”

Making Xrm.WebApi.retrieveRecord Synchronous calls in Common Data Service (D365 fo CE)

With v9 a lot of changed. One of the major changes is client web API, some of calls were made deprecated and some were added. For example, Xrm.WebApi.

The new ‘Xrm.WebApi.retrieveRecord(entityLogicalName, id, options).then(successCallback, errorCallback)’ can’t be made synchronous. But imagine situation, in which you need to go through multiple entities (lookups). In this scenario, you need the result of retrieved record to access the next record. So how can this be done?

Continue reading “Making Xrm.WebApi.retrieveRecord Synchronous calls in Common Data Service (D365 fo CE)”

Assembly Caching Issue in Dynamics 365 V9 – Update Assembly Version of Custom Workflow Steps With PowerShell

As Alex blogged we are currently facing a caching bug of plugin assemblies in Dynamics 365 cloud instances (V9). You can do an in-place upgrade with Plugin Registration Tool without an exception now (see Unable to in-place update plugin in Dynamics 365 (with build or revision number changed)) but for some assemblies it just won’t propagate to your workflow definitions.

In the past we could fix it by clicking a save button in Properties tab of the assembly in Plugin Registration Tool but this does not work anymore in V9.

I have put together another workaround which is usable in release automation scenarios.

Continue reading “Assembly Caching Issue in Dynamics 365 V9 – Update Assembly Version of Custom Workflow Steps With PowerShell”

Co pro nás znamená nový způsob doručení aktualizací Dynamics 365 CE a jak se připravit

Microsoft chce dostat všechny zákazníky v cloudu na poslední (a tu nejlepší) verzi, a tak mění kompletně styl vývoje, podpory a nasazovaní aktualizací na kontinuální model s největší možnou kadencí.

Od V9 již není možné plánovat, kdy bude instance aktualizována.

Od února 2019 nejspíše všichni v online prostředí poběží na stejné verzi. Již nebude možné zůstávat pozadu. Krátce na to přijde nová verze V10 (duben 2019).

Nové funkcionality a případné breaking changes budou vydávány dvakrát ročně v dubnu a listopadu. Microsoft se pokusí zajistit zpětnou kompatibilitu pro rozšíření a úpravy.

Continue reading “Co pro nás znamená nový způsob doručení aktualizací Dynamics 365 CE a jak se připravit”

Unable to in-place update plugin in Dynamics 365 (with build or revision number changed)

UPDATE 19/9/18: It has been fixed in 9.0.2.5 version of Plugin Registration Tool https://www.nuget.org/packages/Microsoft.CrmSdk.XrmTooling.PluginRegistrationTool/9.0.2.5

If you use 9.0 version of Plugin Registration Tool to update your assemblies in Dynamics 365 you may encounter the following exception:

Continue reading “Unable to in-place update plugin in Dynamics 365 (with build or revision number changed)”

Novinka Common Data Service 2.0 v souvislostech

Pokud to trochu sledujete, ale začínáte se ztrácet v posledních novinkách v oblasti informačních systému Microsoftu, tak určitě nejste sami. Microsoft totiž chodí s kladivem, rozbíjí je na menší části a se snaží poskládat moderní platformu, která obstojí v dnešním cloudovém světě, kde se vše mění dříve než se to pořádně dostane k uživatelům.

Níže si můžete přečíst o situaci v kontextu CRM a platformy Common Data Service, kterou považuji za zásadní pokrok. Přinese totiž robustní informační systémy i do menších organizací a prováže technologie, které si dodnes spolu povídaly jen draze a složitě.

Continue reading “Novinka Common Data Service 2.0 v souvislostech”

Remove missing dependencies from solution XML with PowerShell

The import of the solution XYZ failed. The following components are missing in your system and are not included in the solution. Import the managed solutions that contain these components (Active) and then try importing this solution again.

If you ever run into this exception and there are all the components already present in the environment you just need to get rid of few lines in a solution definition in the ZIP file you are trying to import.

Do this only if you are absolutely sure that you know what you are doing.

Continue reading “Remove missing dependencies from solution XML with PowerShell”