Assembly Caching Issue in Dynamics 365 V9 – Update Assembly Version of Custom Workflow Steps With PowerShell

As Alex blogged we are currently facing a caching bug of plugin assemblies in Dynamics 365 cloud instances (V9). You can do an in-place upgrade with Plugin Registration Tool without an exception now (see Unable to in-place update plugin in Dynamics 365 (with build or revision number changed)) but for some assemblies it just won’t propagate to your workflow definitions.

In the past we could fix it by clicking a save button in Properties tab of the assembly in Plugin Registration Tool but this does not work anymore in V9.

I have put together another workaround which is usable in release automation scenarios.

Continue reading “Assembly Caching Issue in Dynamics 365 V9 – Update Assembly Version of Custom Workflow Steps With PowerShell”

Co pro nás znamená nový způsob doručení aktualizací Dynamics 365 CE a jak se připravit

Microsoft chce dostat všechny zákazníky v cloudu na poslední (a tu nejlepší) verzi, a tak mění kompletně styl vývoje, podpory a nasazovaní aktualizací na kontinuální model s největší možnou kadencí.

Od V9 již není možné plánovat, kdy bude instance aktualizována.

Od února 2019 nejspíše všichni v online prostředí poběží na stejné verzi. Již nebude možné zůstávat pozadu. Krátce na to přijde nová verze V10 (duben 2019).

Nové funkcionality a případné breaking changes budou vydávány dvakrát ročně v dubnu a listopadu. Microsoft se pokusí zajistit zpětnou kompatibilitu pro rozšíření a úpravy.

Continue reading “Co pro nás znamená nový způsob doručení aktualizací Dynamics 365 CE a jak se připravit”

Unable to in-place update plugin in Dynamics 365 (with build or revision number changed)

UPDATE 19/9/18: It has been fixed in 9.0.2.5 version of Plugin Registration Tool https://www.nuget.org/packages/Microsoft.CrmSdk.XrmTooling.PluginRegistrationTool/9.0.2.5

If you use 9.0 version of Plugin Registration Tool to update your assemblies in Dynamics 365 you may encounter the following exception:

Continue reading “Unable to in-place update plugin in Dynamics 365 (with build or revision number changed)”

Novinka Common Data Service 2.0 v souvislostech

Pokud to trochu sledujete, ale začínáte se ztrácet v posledních novinkách v oblasti informačních systému Microsoftu, tak určitě nejste sami. Microsoft totiž chodí s kladivem, rozbíjí je na menší části a se snaží poskládat moderní platformu, která obstojí v dnešním cloudovém světě, kde se vše mění dříve než se to pořádně dostane k uživatelům.

Níže si můžete přečíst o situaci v kontextu CRM a platformy Common Data Service, kterou považuji za zásadní pokrok. Přinese totiž robustní informační systémy i do menších organizací a prováže technologie, které si dodnes spolu povídaly jen draze a složitě.

Continue reading “Novinka Common Data Service 2.0 v souvislostech”

Remove missing dependencies from solution XML with PowerShell

The import of the solution XYZ failed. The following components are missing in your system and are not included in the solution. Import the managed solutions that contain these components (Active) and then try importing this solution again.

If you ever run into this exception and there are all the components already present in the environment you just need to get rid of few lines in a solution definition in the ZIP file you are trying to import.

Do this only if you are absolutely sure that you know what you are doing.

Continue reading “Remove missing dependencies from solution XML with PowerShell”

Setting up ADFS with Azure AD as Dynamics 365 Identity Provider

In previous article, we have looked at the possibility to connect Dynamics 365 on-premise directly with Azure AD, which is on one hand really cool, on the other, it doesn’t provide all the features like mobile apps integration. In this article, we are going to explore a production ready solution by leveraging Active Directory Federation Service and Azure AD as a Claims Provider Trust.

Continue reading “Setting up ADFS with Azure AD as Dynamics 365 Identity Provider”

Dynamics 365 Unified User Interface: Direct View Links in SiteMap

You may have used direct links to specific view in the past but you don’t see these sub areas now in your UUI App.

You could have achieved this by using a special URL in the sitemap sub area with the view’s parameters and Dynamics managed to detect your intent when rendering the application navigation.

This is still working but the format has changed for UUI Apps.

Continue reading “Dynamics 365 Unified User Interface: Direct View Links in SiteMap”

Using Azure Active Directory for SSO with Dynamics 365 On-Premise

While Dynamics 365’s documentation is full of articles and tutorials about setting it up with Active Directory Federation Services, there is no mention of using Azure Active Directory for Single Sign On. Many replies in communities say that this is not possible, but today we are going to prove them wrong.

Continue reading “Using Azure Active Directory for SSO with Dynamics 365 On-Premise”