Making Xrm.WebApi.retrieveRecord Synchronous calls in Common Data Service (D365 fo CE)

With v9 a lot of changed. One of the major changes is client web API, some of calls were made deprecated and some were added. For example, Xrm.WebApi.

The new ‘Xrm.WebApi.retrieveRecord(entityLogicalName, id, options).then(successCallback, errorCallback)’ can’t be made synchronous. But imagine situation, in which you need to go through multiple entities (lookups). In this scenario, you need the result of retrieved record to access the next record. So how can this be done?

Continue reading “Making Xrm.WebApi.retrieveRecord Synchronous calls in Common Data Service (D365 fo CE)”

Historie Dynamics CRM / CE / 365 for Sales

Jako základ pro další články a informace o platformě považuji za nezbytné, abych přiblížil historický kontext a vývoj platformy, která dnes stojí za službou Common Data Service a jistě ji čeká další velká budoucnost, protože byla zvolena jako základ pro budoucí business aplikace Microsoftu a stejných způsobem je otevřená jako stavební základ pro nás a různé aplikace třetích stran.

Continue reading “Historie Dynamics CRM / CE / 365 for Sales”