4 minute read

Jako základ pro další články a informace o platformě považuji za nezbytné, abych přiblížil historický kontext a vývoj platformy, která dnes stojí za službou Common Data Service a jistě ji čeká další velká budoucnost, protože byla zvolena jako základ pro budoucí business aplikace Microsoftu a stejných způsobem je otevřená jako stavební základ pro nás a různé aplikace třetích stran. Podívejme se tedy na hlavní milníky jedné z větví Dynamics - CRM. Vybral jsem ty nejzajímavěší novinky v každém hlavním vydání, které se nějak vztahují k architektuře platformy.

Začátky

Nyní je to již 15 let od uvolnění první verze v roce 2003. Historie tohoto systému ale sahá až k roku 2000 a produktu iCommunicate.net, který sloužil pro správu zákazníků a základní service management. Microsoft tento produkt koupil v roce 2001 a společně s 10 zaměstnanci, kteří přešli pod Microsoft začal vývoj webového CRM. V úvodu to měla být pouze ukázková aplikace, která měla demonstrovat možnosti platformy, na které je postavená.

2003: CRM 1.0-1.2

V roce 2003 pod názvem Business Solutions Customer Relationship Management 1.0 Microsoft vypustil první verzi, která zatím neumožňovala příliš customizací, ani například vytváření vlastních entit. Jednou z hlavních výhod byla možnost propojení Outlookem, který byl již v té době velmi rozšířený. Dokonce mohli uživatelé využít offline synchronizace.

2005: CRM 3.0 Danube Phase II

Verze 2 byla po několika odloženích přeskočena a v roce 2005 byla uvolněna verze 3. Poprvé jsme se setkali s označením Dynamics. V mezičase se začaly objevovat informace o projektu Green, který se poprvé snažil spojit všechny business aplikace Microsoftu pod jednu platformu (AX, CRM, AX, GP, SL). Nicméně až v roce 2007 byl tento projekt zrušen a produkty šly dále svojí vlastní cestou. Ve verzi 3 začalo uživateské rozhraní, které imitovalo Outlook.

2007: CRM 4.0 Kilimanjaro/Titan (4.0.7333)

V roce 2007 byla uvolněna verze 4.0:

 • Vylepšený model zabezpečení
 • Importy Mail-merge
 • Více než 25 jazyků a podpora více měn
 • Reporting wizard pro bežné uživatele
 • Zobrazení se sloupci z příbuzných entit
 • Automatizace pomocí Workflow Foundation
 • Propojení s Microsoft Office Communications Server 2007 (později Lync/Skype for Business)
 • Ukazatelé stavu kolegů (Online, Pryč, …), které se dnes vrací v Unified Interface bez závislosti na lokální instalaci Skype for Business a použití Internet Exploreru.

Tato verze umožňovala provozovat více organizací na jednom serveru (multi-tenant). Poprvé bylo možné využít hostovanou verzi CRM Online.

2010: CRM 2011 Polaris (5.0.9688 - 5.0.9690)

Tato verze přinesla z dnešního pohledu velmi podstatný koncept řešení (solutions) a vrstvení úprav. Ten umožňuje partnerům importovat do systému spravované úpravy, které je možné přidávat a odebírat podobně, jako aplikace v telefonu. Nově se objevily i řídící panely, které přinesly vizuální změnu a možnosti graficky reprezentovat data v reálném čase. Byl přidán i ribbon v dobovém stylu z Microsoft Office. Pro extenzibilitu přibyly OData a WCF endpointy. V Online verzi nová možnost sandboxovaných pluginů. Entity již mohly mít více formulářů. Aktualizace byly v té době naplánované dvakrát ročně. Původně byly běžné 2-3 leté cykly.

2013: CRM 2013 Orion/Leo (6.0.0 - 6.1.5)

Zásadní redesign, nové uživatelské rozhraní MoCA, které je již dnes nahrazeno Unified Interface. Hlavním tématem této verze byla mobilita. Přibyly klientské aplikace pro tablety a mobilní telefony (Windows Phone, iPhone, Android a Windows 8). Nově bylo možné pro formuláře definovat Business Rules místo toho psát JavaScript pro každou jednodušší klientskou logiku.

 • Business Process Flows (toky)
 • Business Rules - XAML definice pravidel, které se na straně klienta překládají do JavaScriptu
 • Poznámky a přílohy pro všechny záznamy
 • Automatické ukládání

2014: CRM 2015 Vega/Carina (7.0.0 - 7.1.2)

 • Velmi praktickou novinkou byly
  • Calculated Fields - pole, která jsou jako fukce při dotazu automaticky počítána
  • Rollup fields - pole, která jsou periodicky na pozadí počítána z hodnot příbuzných entit
 • Business Rules lze spouštět i na straně serveru.
 • API pro Business Process Flows
 • Doporučení produktů - cross selling
 • Offline drafty v mobilních aplikacích
 • Výrazně vylepšené vyhledávání (rychlý fulltext)
 • Field Level Security - oprávnění ana úroveň polí a šifrování
 • Nested Quick Create - zanořené dialogy pro rychlé vytvoření (vytvoření několika příbuzných záznamů naráz)

2015: CRM 2016/Dynamics 365 Ara/Naos/Centaurus (8.0.0-8.2.2)

 • Voice of the Customer, Interactive Service Hub, FieldOne (později Field Service), Portals (dřívější ADX Studio)
 • Volání Business Rule z Business Process Flow
 • Vlastní Word a Excel dokumentové šablony nad každou entitou
 • Nová odlehčená Outlook App, která funguje na webu i v telefonech
 • Integrace s Excelem - zpětná aktualizace záznamů v CRM
 • Nové kontrolky - např. editovatelné zobrazení
 • Server side synchronizace emailů i v hybridním scénáři
 • Relevance Search = kvalitnější full-textové vyhledávání pomocí externí služby Azure Search

 • Offline synchronizace pro mobilní (i desktopovou) aplikaci = synchronizavané záznamy na pozadí, offline přístup k datům
 • App modules - nový princip rozdělení systému na menší aplikace (komponenty, oprávnění)

    Následující verze podrobně popíši v dalších článcích.

2017: Dynamics 365/CDS Potassium (9.0.0 - 9.0.2)

 • Separace aplikací a platformy. Roztrhání závislostí.
 • Unified User Interface (pouze nad App modules) - nové uživatelské rozhraní, které je responzivní a konzistentní napříč zařízeními
 • Refreshed Web Interface - vylepšený webový klient = kondenzovanější rozhraní, vylepšené ovládací prvky, ohraničení elementů
 • Multi Select Option Sets - možnost vybrat více hodnot z číselníku zároveň podporovanou cestou
 • Integrace Microsoft Flow
 • Virtuální entity - integrace různých datových zdrojů bez nutnosti kopírovat data

?: Dynamics 365/CDS Calcium (9.1?)

Čekáme 😊.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...