Quick Fix: Microsoft Flow Error – Invalid type. Expected String but got Null.

Hi, today I came across JSON parser error in Microsoft Flow. I used auto-generated schema and everything had been working just fine until a connector I used had started to return null values for strings.

Microsoft Flow error – Invalid type. Expected String but got Null.
Continue reading “Quick Fix: Microsoft Flow Error – Invalid type. Expected String but got Null.”

Quick Troubleshooting Tip: Workflow Activity Exception ‘Newtonsoft.Json.JsonSerializationException’

System.Runtime.Serialization.SerializationException: Type is not resolved for member ‘Newtonsoft.Json.JsonSerializationException’

If you ever run into this exception without any trace available it is most likely not like it seems. Microsoft’s internal wrapper for launching CodeActivity catches it and ignores your trace log entries. So if your code throws this exception the platform treats it like internal exception. It is probably because it serializes parameters for CodeActivity into JSON and this process can produce the same exception (in Microsoft’s internal code).

Dynamics 365 9.0 Server (On-Premises) je konečně veřejně dostupný!

Přesně před týdnem byl vypuštěn veřejný build verze 9.0.2.3034 ke stažení.

Pro On-Premises prostředí je to velká a zásadní aktualizace, která přináší rozdělení aplikací a platformy a funkcionality, které již dlouho známe z cloudové verze Customer Engagement.

Velkou a nejviditelnější novinkou je příchod Refreshed a Unified Interface. Klasické rozhraní je vylepšené a uživatelé již neuvidí moře bílé plochy. Získájí přívětivější rozhraní, vylepšené ovládací prvky, ohraničení elementů. Pokud vytvoříte v řešení Application Module, můžete se těšit na nové, krásné a responzivní formuláře (UUI), které jsou konzistentní napříč klienty:

Continue reading “Dynamics 365 9.0 Server (On-Premises) je konečně veřejně dostupný!”

Notes: Adding custom fields to entity maps between Quotes, Orders and Invoices (solution aware)

Finally, it’s the weekend and I have some time to focus on an issue which bothered our team for a few months. As always we wanted to do it the right way so it will be fast, reusable, continuous integration compatible and without spawning unnecessary workflows and plugin instances.

Continue reading “Notes: Adding custom fields to entity maps between Quotes, Orders and Invoices (solution aware)”

Assembly Caching Issue in Dynamics 365 V9 – Update Assembly Version of Custom Workflow Steps With PowerShell

As Alex blogged we are currently facing a caching bug of plugin assemblies in Dynamics 365 cloud instances (V9). You can do an in-place upgrade with Plugin Registration Tool without an exception now (see Unable to in-place update plugin in Dynamics 365 (with build or revision number changed)) but for some assemblies it just won’t propagate to your workflow definitions.

In the past we could fix it by clicking a save button in Properties tab of the assembly in Plugin Registration Tool but this does not work anymore in V9.

I have put together another workaround which is usable in release automation scenarios.

Continue reading “Assembly Caching Issue in Dynamics 365 V9 – Update Assembly Version of Custom Workflow Steps With PowerShell”

Co pro nás znamená nový způsob doručení aktualizací Dynamics 365 CE a jak se připravit

Microsoft chce dostat všechny zákazníky v cloudu na poslední (a tu nejlepší) verzi, a tak mění kompletně styl vývoje, podpory a nasazovaní aktualizací na kontinuální model s největší možnou kadencí.

Od V9 již není možné plánovat, kdy bude instance aktualizována.

Od února 2019 nejspíše všichni v online prostředí poběží na stejné verzi. Již nebude možné zůstávat pozadu. Krátce na to přijde nová verze V10 (duben 2019).

Nové funkcionality a případné breaking changes budou vydávány dvakrát ročně v dubnu a listopadu. Microsoft se pokusí zajistit zpětnou kompatibilitu pro rozšíření a úpravy.

Continue reading “Co pro nás znamená nový způsob doručení aktualizací Dynamics 365 CE a jak se připravit”

Unable to in-place update plugin in Dynamics 365 (with build or revision number changed)

UPDATE 19/9/18: It has been fixed in 9.0.2.5 version of Plugin Registration Tool https://www.nuget.org/packages/Microsoft.CrmSdk.XrmTooling.PluginRegistrationTool/9.0.2.5

If you use 9.0 version of Plugin Registration Tool to update your assemblies in Dynamics 365 you may encounter the following exception:

Continue reading “Unable to in-place update plugin in Dynamics 365 (with build or revision number changed)”

Novinka Common Data Service 2.0 v souvislostech

Pokud to trochu sledujete, ale začínáte se ztrácet v posledních novinkách v oblasti informačních systému Microsoftu, tak určitě nejste sami. Microsoft totiž chodí s kladivem, rozbíjí je na menší části a se snaží poskládat moderní platformu, která obstojí v dnešním cloudovém světě, kde se vše mění dříve než se to pořádně dostane k uživatelům.

Níže si můžete přečíst o situaci v kontextu CRM a platformy Common Data Service, kterou považuji za zásadní pokrok. Přinese totiž robustní informační systémy i do menších organizací a prováže technologie, které si dodnes spolu povídaly jen draze a složitě.

Continue reading “Novinka Common Data Service 2.0 v souvislostech”

Remove missing dependencies from solution XML with PowerShell

The import of the solution XYZ failed. The following components are missing in your system and are not included in the solution. Import the managed solutions that contain these components (Active) and then try importing this solution again.

If you ever run into this exception and there are all the components already present in the environment you just need to get rid of few lines in a solution definition in the ZIP file you are trying to import.

Do this only if you are absolutely sure that you know what you are doing.

Continue reading “Remove missing dependencies from solution XML with PowerShell”

Historie Dynamics CRM / CE / 365 for Sales

Jako základ pro další články a informace o platformě považuji za nezbytné, abych přiblížil historický kontext a vývoj platformy, která dnes stojí za službou Common Data Service a jistě ji čeká další velká budoucnost, protože byla zvolena jako základ pro budoucí business aplikace Microsoftu a stejných způsobem je otevřená jako stavební základ pro nás a různé aplikace třetích stran.

Continue reading “Historie Dynamics CRM / CE / 365 for Sales”