Recent Posts

Historie Dynamics CRM / CE / 365 for Sales

4 minute read

Jako základ pro další články a informace o platformě považuji za nezbytné, abych přiblížil historický kontext a vývoj platformy, která dnes stojí za službou ...

Azure AD authentication for SSH

2 minute read

To be honest, managing authentication in Linux for multiple users/admins can be a huge pain. Different companies use various tools - generally, they use a ce...

Představení Azure Logic Apps

3 minute read

Služba Azure Logic Apps zjednodušuje vytváření automatizovaných škálovatelných workflows (pracovních postupů), které integrují aplikace a data napříč cloudov...